آزمایشگاه شرکت همپار

توسعه و گسترش هر صنعتی در ارتباط مستقیم با میزان توجهی خواهد بود که آن صنعت به واحد تحقیق و توسعه خود می کند. به روز بودن دانش فنی و تجهیزات، موجب تضمین کیفیت محصول و همچنین تشخیص به موقع نیازهای تولیدی بازار و رفع موانع و مشکلات فنی و تولیدی در کمترین زمان ممکن می گردد.
آزمایشگاه شرکت همپار با دارا بودن دستگاه ها و تجهیزاتی مدرن و زیر نظر واحد کنترل کیفیت مجموعه، آزمون های مختلف موردنیاز جهت سنجش کیفی محصولات و مواد اولیه ورودی به مجموعه را براساس استانداردهای جهانی انجام می دهد. این بخش به کمک کادرمجرب و آموزش دیده خود، علاوه بر انجام آزمون های جاری، به واحد تحقیق و توسعه شرکت همپار در طراحی محصولات جدید و انجام آزمون های خاص یاری می رسانند.
آزمون ها بر اساس روش انجام آنها، به دو گروه آزمون های کلاسیک و آزمون های دستگاهی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند :
Test
Method
fusion behavior
Instrumental
Dynamic heat stability
Instrumental
Color Hold
Instrumental
Particle size
Instrumental
Melting point
Instrumental
Static heat stability
Instrumental
Metal Content
Classical
Iodine value
Classical
Acid value
Classical
FFA %
Classical
Schmutz Test
Classical
Acid acetic insoluble
Classical
Volatile Content
Classical
Moisture Content
Classical
Aging test
Classical
Bulk density
Classical
Specific Gravity
Classical
Density of cellular and non-cellular plastics
Classical