روکش سیم و کابل

پی وی سی نرم برای تولید روکش سیم و کابل از حدود 50 سال پیش مورد استفاده قرار می گرفته است. توسعه استفاده از استابیلایزرها به عوامل متعددی نظیر عوامل فنی، زیست-محیطی و غیره بستگی دارد.
در بازه های زمانی مختلف، سه دسته استابیلایزر برای این صنعت مورد استفاده قرار گرفته است : سرب، باریم/روی، کلسیم/روی .
افزودنی های شرکت همپار این امکان را می دهد که محصولاتی با عملکرد بالا و با خواص ویژه نظیر پایداری حرارتی ویژه تولید گردد.
بخش تحقیق و توسعه همپار این قابلیت را ایجاد می کند که برای هریک از مشتریان متناسب با نیاز تولیدی آنها، استابیلایزری مختص ایشان طراحی و تولید شود.
در حال حاضر برای صنعت سیم و کابل، بازه وسیعی از استابیلایزر شامل ارائه استابیلایزر های بر پایه سرب و کلسیم/روی ارائه می گردد. کلیه استابیلایزرها به اشکال گوناگون پودر، پرک، گرانول، قرص می باشد.

Stabilizer
System
Dosage [phr]
Application Temp.ºC
Characteristics
MC 2926 KA
Lead
2.5-3.0
70-90
MC 8301 KA
Ca/Zn
3.0-4.0
70
White Sheathing
MC 8303 KA
Ca/Zn
3.0-4.0
70
Black Sheathing
MC 8304 KA
Ca/Zn
3.0-4.0
70
White/Black Insulation
MC 8656 KA
Ca/Zn
7.0-9.0
90
MC 8553 KA-ST/3
Ca/Zn
8.0-10.0
105
MC 8890 KA/3
Ca/Zn
10.0-12.0
125
MC 1978 KA/1
Lead
10.0-12.0
105-125