محصولات شرکت همپار شامل افزودنی های گوناگون صنعت PVC همچون استابیلایزر (پایدارکننده حرارتی)، بهبود دهنده ضربه(Impact Modifier)، انواع روان کننده (Lubricant)، کمک فرآیند (Processing aid)، دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide) و افزودنی های صنعت پتروشیمی مانند انواع استئارات های فلزی(Metallic Stearates) می شود.

محصولات

استابیلایزر (پایدارکننده حرارتی)

استابیلایزر مهمترین افزودنی مصرفی در فرمولاسیون PVC است، به طوری که در تمام فرمولاسیون های این پلیمر یک یا چند نوع مختلف پایدار کننده به کار می رود.
PVC خالص در دمای بالا یا در معرض تابش نور و یا اعمال تنش بالا، تخریب شده و خواص فیزیکی و مکانیکی خود را از دست می دهد. تخریب حرارتی PVC با از دست دادن کلر ناپایدار و تشکیل باند دوگانه در زنجیر و تولید HCI آغاز می شود. باند دوگانه تشکیل شده، سبب ناپایدار شدن کلرهای موجود در واحدهای مجاور شده و کلرهای ناپایدار جدید نیز با تشکیل باندهای دوگانه دیگر از زنجیر خارج می شوند و مرحله تخریب ادامه می یابد. استابیلایزر از تخریب حرارتی مذکور در حین فرایند پیشگیری کرده و ذوب شدن (ژل شدن) PVC را ممکن می کند.
استابیلایزرها بر پایه فلزاتی مانند سرب، کلسیم / روی، قلع، باریم/کادمیوم/ روی، باریم/ سرب و باریم روی تولید می شوند. استابیلایزر بر پایه سرب با توجه به عملکرد خوب، نسبت هزینه به کارایی مطلوب و پایداری حرارتی مناسب همچنان پر مصرف ترین انواع استابیلایزر در صنعت PVC است.
نسل جدید استابیلایزرِکلسیم/روی شرکت همپار در حال توسعه مستمر بوده بطوریکه با نگاه به مسائل زیست محیطی و بهداشتی نسبت به استابیلایزر بر پایه سرب برتری دارد. آخرین نسل از استابیلایزرکلسیم / روی عملکرد خوبی بخصوص در مقادیر phr کمتر نسبت به استابیلایزر کلسیم / روی قدیمی تر دارد.

محصولات شرکت همپار با نام های تجاری زیر عرضه می گردد

Hampastab: شامل استابیلایزر حرارتی به صورت منفرد می باشد.
Hampapan: محصولات One-Pack که شامل استابیلایزر به همراه روان کننده و سایر افزودنی هایی است که فرمولاسیون آن بر مبنای نیاز مشتری طراحی و تولید می شود.
Hampalub: شامل روان کننده های داخلی و خارجی است.
Hampasop: شامل استئارات کلسیم و روی می باشد.