شرکت همپار همگام با توسعه روزافزون صنایع پلاستیک و بویژه PVC، خود را ملزم به توسعه و تولید افزودنی های با کیفیت بالا و مطابق با آخرین استانداردهای کیفی و زیست محیطی میداند. در این راستا موارد زیر در راس اهداف بلندمدت ما قابل اشاره می باشند:
  •  تبدیل شدن به یک شرکت مستقل و دارای دانش فنی بومی شده
  •  استفاده از مواد اولیه متناسب بدون افت و نوسان در کیفیت محصولات
  •  فاصله گرفتن از محصولات بر پایه سرب همگام با برنامه ی جهانی REACHو ارائه محصولات جدید سازگار با محیط زیست همچون کلسیم / روی
  •  توسعه اتوماسیون اداری در خطوط تولید به منظور کاهش خطاهای انسانی، بهبود راندمان تولید، ثبات در کیفیت محصولات و افزایش سطح ایمنی و بهداشتی منابع انسانی

استراتژی شرکت همپار برای محقق ساختن موارد فوق، عبارتند از:

  • ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و حمایت مالی از فعالیت های مرتبط جهت ارتقاء سطح دانش مجموعه
  • آموزش مستمر منابع انسانی و بالابردن سطح دانش مجموعه در هر بخش
  • بروزرسانی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید
  • بهبود رفاه پرسنل به منظور افزایش شادابی و متعاقباً بالابردن راندمان در محیط کار
  •  بهبود مستمر کیفیت محصولات در راستای کسب رضایت مندی مشتریان

چشم انداز